ĐTCL 5.5: Chi tiết trang bị và cơ chế mới

Riot Games mới đây đã hé lộ những thay đổi cực kỳ hấp dẫn trong ĐTCL 5.5.

Trang bị Radiant

Trang bị Rực Sáng là một trong những thay đổi được mong đợi nhất tại ĐTCL 5.5.

 • Trang bị Rực Sáng sẽ là trang bị có chỉ số cực khủng, mạnh hơn trang bị bình thường rất rất nhiều và không có tác dụng phụ xấu.

 • Bạn sẽ được lựa chọn trang bị Rực Sáng nhưng chỉ được chọn 1 món.

ĐTCL 5.5: Chi tiết trang bị và cơ chế mới

Quyền trượng đại thiên sứ rực sáng

 • 10 Sức mạnh phép thuật, 15 Mana.

 • Mỗi lần chủ sở hữu dùng kỹ năng sẽ nhận được Sức mạnh phép thuật tương ứng với 75% mana tối đa (Sức mạnh phép thuật cộng thêm sẽ áp dụng ngay lần dùng kỹ năng đầu tiên).

Huyết kiếm rực sáng

 • 40 Sát thương vật lý, 20 Kháng phép.

 • Sát thương vật lý hồi máu cho chủ sở hữu bằng với 50% sát thương gây ra. Khi tụt xuống dưới 40%, nhận lá chắn bằng với 60% máu tối đa, duy trì 5 giây.

 • Chỉ số cộng thêm: 30 Sát thương vật lý.

Bùa xanh rực sáng

 • 30 Mana, 30 Phép.

 • Sau khi dùng kỹ năng, chủ sở hữu được hồi 30 mana.

 • Chỉ số cộng thêm: 30 Sức mạnh phép thuật.

Giáp gai rực sáng

 • 80 Giáp.

 • Chặn toàn bộ sát thương chí mạng. Một khi bị tấn công, gây 150/200/300 sát thương phép cho kẻ địch xung quanh (2.5 giây kích hoạt 1 lần).

 • Chỉ số cộng thêm: 40 Giáp.

Chén sức mạnh rực sáng

 • 20 Kháng phép, 15 Mana.

 • Khi vòng đấu bắt đầu, tướng sở hữu và 2 tướng bên cạnh tăng 50 Sức mạnh phép thuật.

Kiếm tử thần rực sáng

 • 20 Sát thương vật lý.

 • Khi tham gia hạ gục, tướng sở hữu sẽ tăng 15 Sát thương vật lý, hiệu ứng này cộng dồn vô hạn, khởi đầu với 4 cộng dồn.

Vuốt rồng rực sáng

 • 40 Kháng phép, 30 Sức mạnh phép thuật.

 • Tăng 500 Kháng phép cho chủ sở hữu.

 • Chỉ số cộng thêm: 30 Sức mạnh phép thuật.

Tim băng rực sáng

 • 20 Giáp, 60 Mana.

 • Giảm tốc độ đánh của kẻ địch trong phạm vi 2 ô đi 50%.

 • Chỉ số cộng thêm: 45 Mana.

Thú tượng thạch giáp rực sáng

 • 20 Giáp, 20 Kháng phép.

 • Chủ sở hữu tăng 40 Giáp và Kháng phép với mỗi kẻ địch tấn công mình.

Diệt khổng lồ rực sáng

 • 10 Sát thương vật lý, 10% Tốc độ đánh.

 • Sát thương của chủ sở hữu gây ra tăng 10%. Nếu máu kẻ địch lớn hơn 1100, sát thương cộng thêm sẽ là 75%.

Giáp thiên thần rực sáng

 • 10 Sát thương vật lý, 20 Giáp, 30% Tốc độ đánh.

 • Chủ sở hữu sẽ hồi sinh với 100% máu và loại bỏ toàn bộ hiệu ứng bất lợi sau khi bị hạ gục lần đầu tiên.

 • Chỉ số cộng thêm: 30% Tốc độ đánh.

Bàn tay rực sáng

 • 15% Chí mạng, 15 Mana.

 • Chủ sở hữu tăng 45 Sát thương vật lý và 45 Sức mạnh phép thuật và hồi máu bằng 40% sát thương gây ra.

Kiếm súng Hextech rực sáng

 • 10 Sát thương vật lý, 40 Sức mạnh phép thuật.

 • Sát thương phép và sát thương chuẩn từ kỹ năng của chủ sở hữu hồi máu bằng 50% sát thương gây ra. Lượng máu hồi vượt mốc sẽ tạo thành lá chắn hấp thụ tối đa 600 sát thương.

 • Chỉ số cộng thêm: 30% Sức mạnh phép thuật.

Vô cực kiếm rực sáng

 • 75% Chí mạng, 10 Sát thương vật lý.

 • Chủ sở hữu nhận 75% Tỷ lệ chí mạng. Mỗi 1% Tỷ lệ chí mạng vượt mức 100% sẽ chuyển thành 1% Sát thương chí mạng.

 • Chỉ số cộng thêm: 40% Sát thương chí mạng.

Nỏ sét rực sáng

 • 10 Sức mạnh phép thuật, 20 Kháng phép.

 • Kẻ địch trong phạm vi 4 ô xung quanh bị giảm 50% Kháng phép. Khi chúng dùng kỹ năng sẽ chịu sát thương phép tương ứng 400% mana tối đa.

Găng bảo thạch rực sáng

 • 15% Chí mạng, 10 Sức mạnh phép thuật.

 • Sát thương phép và sát thương chuẩn của chủ sở hữu có thể chí mạng.

 • Chỉ số cộng thêm: 80% Sát thương chí mạng.

Cung xanh rực sáng

 • 40% Chí mạng, 10% Tốc độ đánh.

 • Khi chủ sở hữu gây sát thương chí mạng, Giáp của kẻ địch sẽ bị giảm đi 70% cho đến hết vòng đấu.

 • Chỉ số cộng thêm: 30% Tỷ lệ chí mạng.

Dây chuyền Solari rực sáng

 • 10 Sức mạnh phép thuật, 20 Giáp.

 • Khi vòng đấu bắt đầu, chủ sở hữu và tướng đồng minh trong phạm vi 2 ô bên cạnh nhận lá chắn hấp thụ 600/700/800 sát thương trong 60 giây.

Quỷ thư Morello rực sáng

 • 150 Máu, 10 Sức mạnh phép thuật.

 • Khi chủ sở hữu gây sát thương phép hoặc sát thương chuẩn bằng kỹ năng, tướng địch sẽ bị đốt 40% máu tối đa thành sát thương chuẩn trong 10 giây và giảm khả năng hồi máu của chúng đi 50%.

Áo choàng thủy ngân rực sáng

 • 15% Né, 20 Kháng phép, 30% Tốc độ đánh.

 • Chủ sở hữu miễn nhiễm khống chế trong vòng 30 giây.

 • Chỉ số cộng thêm: 30% Tốc độ đánh.

Mũ phù thủy rực sáng

 • 20 Sức mạnh phép thuật.

 • Chủ sở hữu tăng 100 Sức mạnh phép thuật.

Đại bác rực sáng

 • 40% Tốc độ đánh.

 • Tăng tầm đánh của chủ sở hữu thêm 2 ô và nhận thêm 40% Tốc độ đánh. Đòn đánh của chủ sở hữu không thể bị né.

Dây chuyền chuộc tội rực sáng

 • 150 Máu, 15 Mana.

 • Mỗi 5 giây, chủ sở hữu hồi 40% máu đã mất cho đồng minh trong phạm vi 2 ô. Đồng minh được hồi máu giảm 30% sát thương diện rộng phải chịu trong 5 giây.

Cuồng cung rực sáng

 • 40% Tốc độ đánh, 20 Kháng phép.

 • Đòn đánh của chủ sở hữu bắn ra thêm 1 tia sét gây 110% sát thương vật lý. Tia sét có kích hoạt hiệu ứng đòn đánh và có thể chí mạng.

 • Chỉ số cộng thêm: 30% Tốc độ đánh.

Áo choàng tĩnh lặng rực sáng

 • 15% Né, 20 Giáp.

 • Kẻ địch bị chiếu trúng tăng 65% mana tối đa cho lần dùng kỹ năng đầu tiên.

 • Chỉ số cộng thêm: Toàn bộ đồng minh tăng 15 mana khởi đầu.

Ngọn giáo Shojin rực sáng

 • 10 Sát thương vật lý, 15 Mana.

 • Đòn đánh của chủ sở hữu hồi thêm 15 mana.

Dao điện rực sáng

 • 10% Tốc độ đánh, 15 Mana.

 • Mỗi đòn đánh thứ 3 sẽ phóng ra 1 tia sét giật 6 tướng địch, gây 100 sát thương phép và giảm kháng phép của chúng đi 50% trong 5 giây.

Giáp lửa rực sáng

 • 150 Máu, 20 Giáp.

 • Mỗi 2 giây, 1 kẻ địch ngẫu nhiên trong phạm vi 4 ô bị đốt 40% máu tối đa thành sát thương chuẩn trong 10 giây và giảm khả năng hồi máu của chúng đi 50%.

 • Chỉ số cộng thêm: Hồi 2% máu tối đa mỗi giây.

Găng tay đạo tặc rực sáng

 • 15% Chí mạng, 15% Né.

 • Đầu vòng đấu, chủ sở hữu sẽ nhận 2 trang bị Rực Sáng ngẫu nhiên.

Quyền năng khổng lồ rực sáng

 • 10% Tốc độ đánh, 20 Giáp.

 • Khi chủ sở hữu nhận sát thương hoặc gây sát thương chí mạng sẽ nhận thêm 6 Sát thương vật lý và 6 Sức mạnh phép thuật. Cộng dồn 25 lần và khi đủ 25 cộng dồn, nhận thêm 50 Giáp và 50 Kháng phép.

Vuốt bẫy rực sáng

 • 15% Né, 150 Máu.

 • Khi vòng đấu bắt đầu, toàn bộ tướng đồng minh nhận được lá chắn chặn kỹ năng đầu tiên trúng phải.

 • Chỉ số cộng thêm: 200 Máu cho tất cả đồng minh.

Giáp máu rực sáng

 • 300 Máu.

 • Chủ sở hữu tăng 2000 máu.

Cờ hiệu Zeke rực sáng

 • 10 Sát thương vật lý, 150 Máu.

 • Chủ sở hữu và 2 tướng đồng minh bên cạnh tăng 50% tốc độ đánh.

Phong kiếm rực sáng

 • 10 Sát thương vật lý, 150 Máu.

 • Kẻ địch bị tốc 10 giây, bỏ qua kháng hiệu ứng.

 • Chỉ số cộng thêm: 15% tốc độ đánh cho toàn bộ đồng minh.

Thông đạo rực sáng

 • 10% Tốc độ đánh, 150 Máu.

 • Khiêu khích kẻ địch trong phạm vi 2 ô ở đầu vòng đấu. Khi chủ sở hữu chết, bọ hư không rực sáng sẽ được triệu hồi và khiêu khích kẻ địch xung quanh. Bọ hư không rực sáng chỉ nhận 25% chỉ số khi trang bị trên những đơn vị được triệu hồi (như Sion).

Cơ chế Divine Blessings

ĐTCL 5.5: Chi tiết trang bị và cơ chế mới

 • Sẽ được kích hoạt khi bạn tụt xuống dưới 40 máu.

 • Khi Thánh Thần Ban Phước kích hoạt, bạn sẽ nhận được 1 hộp quà có giá trị cực cao, bao gồm: Trang bị, vàng, vật phẩm tiêu thụ (nam châm, búa rèn, neeko…), xẻng vàng, tướng.

 • Tất cả người chơi đều nhận được hộp quà có giá trị như nhau.

Thêm vật phẩm mới vào vòng đánh quái

 • Vật phẩm mới với tên gọi Tome of Emblems được thêm vào danh sách vật phẩm có thể rơi ra ở vòng đánh quái.

 • Vật phẩm này sẽ cho bạn một ấn biến hệ.

Thay đổi về ấn biến hệ

 • Ấn biến hệ hắc ám vẫn sẽ xuất hiện ở các vòng đi chợ và kho trang bị.

 • Sẽ có thêm những ấn biến hệ mà hiện tại chưa có như Đấu Sĩ, Cung Thủ, Long Tộc…

Trả lời